Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυσού της Επαρχίας Πάφου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Χρίστος Ι. Μιχαήλ (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99683005
   
Ονοματεπώνυμο: Κοσμάς Κ. Κοσμά (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99564976
 
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Γιαννάκης Λ. Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99482799
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Γ. Λουκά
Τηλέφωνα: 99612213
   
Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Ι. Μιχαήλ
Τηλέφωνα: 99683915
 
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Μαρούλλα  Ρ. Κούπανου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 99974597