Οι προσπάθειες του κοινοτικού συμβουλίου συνεχίζονται με τον προγραμματισμό νέων έργων που σκοπό έχουν να μετατρέψουν το χωριό σε μια σύγχρονη και ανθρώπινη κοινότητα. Μερικά από τα έργα τα οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί είναι: 

1. Κατασκευή νέων γραφείων του κοινοτικού συμβουλίου και μετατροπή των υφιστάμενων σε μουσείο.
2. Δημιουργία κοινοτικού πάρκου με παιγνιδότοπο, παγκάκια, φωτισμό στο κέντρο της κοινότητας.
3. Αναβάθμιση του κοινοτικού γηπέδου.
4. Διαπλάτυνση των υφιστάμενων δρόμων εντός της κοινότητας.