Οι λάτρεις της φύσης μπορούν να απολαύσουν το τοπίο είτε περπατώντας το μονοπάτι της φύσης, είτε διασχίζοντάς το με το ποδήλατο. Το μονοπάτι είναι κυκλικό και η αφετηρία του βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, εκεί που είναι το μνημείο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Υπάρχουν δύο διαδρομές: η σύντομη μήκους 6 χιλιομέτρων και η μεγάλη, η οποία έχει μήκος 12 χιλιόμετρα.