Δραστηριότητες του συλλόγου που δημιουργήθηκε από διάφορους κυνηγούς της κοινότητας, είναι ο καθαρισμός των πηγών, των φραγμάτων και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος, προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής καθώς επίσης και η συμμετοχή του σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου είναι ο Γιαννάκης Λεοντίου,
Γραμματέας ο Ηλίας Μιχαήλ και Ταμίας ο Νεόφυτος Μιχαήλ.